Avel - Allmän information

OBS! Viktiga bestämmelser före parningen.

Båda föräldrarna skall vara HD – röntgade och skall ha statusen A eller B för att godkännas i aveln. Höfter med C- E ger avelsförbud för valparna

Har tiken uppnått 7 år skall det finnas veterinärintyg på tiken före parningen.
Tikägare, ta kontakt med avelsgruppen i god tid för planering och val av täckhund.
Efter parning informera avelsgruppen om resultat, för valpförmedling mm.
anmäl även om dräktighet uteblivit.

OBS! Vid HD röntgen skall hunden vara väl tränad och tik ej i löpning.

Avelsgruppen välkomnar iakttagelser som kan vara av intresse, bra, såväl som mindre bra, inte minst då det gäller sjukdom och mentalitet mm.

Endast genom samarbete och öppenhet kan en sund och bra avel bedrivas.

När ni planerar att para eran tik så försök att vara ute i god tid och inte ringa när hon börjat löpa, då kan bli svårt att hjälpa till om man bara har ett par dagar på sig.
Mycket som skall kollas upp och stämma innan det blir parning, och för allas bästa vill man ju få till det så bra som möjligt. Även hanhundsägaren kan ju behöva tid på sig för att kunna ta emot tiken om den skall stanna ett par dagar.