Svenskt jaktprovschampionat, SE J(lö)Ch

För att få Svenskt jaktprovschampionat krävs:

Tre 1:a pris vid jaktprov på älg i Sverige utdelade av minst två domare.
Ett av 1:a prisen kan bytas mot ett 2:a pris erhållet före 24 månaders ålder.
I minst ett av proven ska samtliga moment vara bedömda och således sakna K.
Därutöver krävs: Godkänt särskilt älgspårprov eller 1:a pris öppenklass på viltspårsprov i Sverige eller Norskt särskilt älgspårprov. Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning