Bli medlem i klubben

Medlemskap.
Hur du blir medlem i Västsvenska Älghundklubben
Du kan bli medlem genom att sätta in avgiften på BG 218-6179
Varje enskild lokalklubb fastställer medlemsavgiften på sina respektive årsmöten, se nedan.
Medlemsavgift VSÄK för år 2021 är 300 kr. Familjemedlem 50 kr
 
Skriv namn och fullständig adress! Gärna telefonnummer och e-postadress också.
Medlemskort för nya medlemmar, dvs de som inte fått någon inbetalningsavi tidigare, kommer med posten så fort pengarna är registrerade hos SÄK.
Är ni två personer som äger samma hund ska båda vara medlemmar.
Är ni flera inom samma familj? Då kan övriga vara familjemedlemmar så länge det finns en ordinarie medlem på samma adress.

Medlemskapet löper per kalenderår (januari – december).

Som medlem bidrar du även till att underhålla och utveckla:
Hitta älghund och Provdata:
SÄKs, presentation sida över älghundar och deras resultat
 

Det är Svenska älghundsklubben som registerför våra medlemmar och följer (GDPR)
http://alghundklubbencom.kund.vmi.se/ny-personlighets-lag-gdpr/

OBS! Utländska medlemmar kan sätta in avgiften på Handelsbanken IBAN: SE29 60000 0000 0031524 2841

Glöm ej att uppge medlemsnummer vid betalning av årsavgiften eller namn och adress för nya medlemmar och att du vill tillhöra Västenska.sv

Styrelsen hälsar dig välkommen som medlem i klubben.