Övriga funktionärer

Valberedning

Magnus Jensen(sammank)
Hasse Forsgård
Dan Lagerstrand  

Revisorer

Aron Andersson 
Per-Åke Loftegård

Revisorsuppleanter

Evert Jenhall
Jan-Olof Eriksson