SM-uttagningsregler

SM-uttagning gäller från år 2020
De fem högsta poängen för hundar som gått prov under tiden 21 aug – 15 november, Plus reagerande klubbmästare (Gäller enbart klubbmästaren, ingen reserv) är direkt kvalificerad till SM-uttagning
Två reservhundar uttages. HD- status + övriga bestämmelser skall vara känd vid 15 november.
Hundarnas kvalificeringspoäng medtagets ej in tävlingen, samtliga startar med noll poäng. Tävlingen verkställs innan 20 december året före SM-tävlingen.
Motivering: Med mindre antal hundar kan man ha en mindre organisation runt det hela, kan ha förläggningen på mindre ställen till lägre kostnad.
Det blir mindre tryck på provmarker, då de flesta marker är privatmarker och då klubben har årliga arrangemang som SM-Uttagning och rasmästerskap.
Det kommer troligtvis ge en jämnare fördelning med provstater under provåret.
Ovanstående skrivning gäller enligt årsstämma beslut 1 mars 2020
Styrelsen Västsvenska Älghundklubben.