Vildsvinsprov/Kombiprov

VILDSVINSPROV.


ANMÄLAN VILDSVINSPROV 2019-2020
Inbjudan Vildsvinsprov och Kombiprov 2019-2020
Följande gäller för att anmäla på vildsvinsprov:
Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄKs lokalklubbar.
Hund ska vara lägst 12 mån.
Hund ska vara utställd med lägst sufficent.
När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.
Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är få domare.
Anmälningsavgiften är 350 kr.
Domararvodet är 600 kr plus 18.50 kr/mil i milersättning.
Följande gäller för att anmäla på kombiprov:
Hund som ej genomfört ett vildsvinsprov (behöver ej vara prisprov) tilldelas domare till ETT (1) prov, för kombiprov gäller provform på första upptaget.
När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 14 dagar annars är provet förverkat, ingen anmälningsavgift betalas tillbaka.
Om det blir ett älg prov är det inte kvalificerande för KM eller SM.
Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är få domare.
Anmälningsavgiften är 500 kr.

Domararvodet är 600 kr plus 18.50 kr/mil i milersättning.
Provsäsongen är 2019 08 21- 2020 01 31.
Anmälningstiden går ut 20191220
Anmälan görs genom varje lokalklubb genom Provdata. Var noga med att välja kombiprov eller vildsvinsprov.
Provledare Torkel Nordling tel. 0730680101, 031911132

Provledningen!