•  
  •  
  •  
  •  

Västsvenska Älghundklubben är ansluten till Svenska Älghundklubben och en av totalt tio lokalklubbar.
Huvudsyftet med Västsvenska Älghundklubben är att genom utställningar, jaktprov samt systematisk och målinriktad information, skapa förutsättningar för en exteriört och jaktligt god älghundsstam.

Västsvenska Älghundklubbens styrelse är vald av Er medlemmar på årsmötet. Det är viktigt att det är just era idéer och förslag kommer fram. Tveka inte utan ta kontakt med någon i styrelsen. Adresser och telefonnummer finns under rubrik Klubben -  Styrelse.

 

Årsmöte 6 mars (Digitalt)

Senast ändrad 2022-02-20

 

Det kommer att anordnas ett digitalt årsmöte den 6 mars kl. 17:00.
Anmälan för deltagning av mötet ska vara inne senast den 28/2 på länken: https://forms.gle/rFuVM3pqjmL2ppXQ6 
där man skriver in namn, e-post och telefonnummer.
Vill man få ett diplom skickat till sig, får man som förra året mejla till vastsvenska@alghundklubben.com och anmäla det.
Plaketter kan hämtas på utställning.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Örby utställningen

Senast ändrad 2022-02-10

Välkomna till Utställningen i Örby!
Domare ring 1: Gunnar Furvik Norsk Älghund grå. Östsibirisk lajka
Domare ring 2: Benny Blidh Von Schedvin. jämthund, Norsk älghund svart, västsibirisk lajka, Svensk vit älghund, Karelsk Björnhund, Hälleforshund
Vi kommer att hålla Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering och uppmanar till att följa det genom att hålla avstånd.
 
Vi uppmanar även att starttiderna respekteras och att du lämnar utställningsområdet när din hund är färdigbedömd, allt för att minska risk för smittspridning under den pågående pandemin. Vi har även önskemål om att ni bär munskydd när ni visar hunden.
Tänk även på att din hund skall vara vaccinerad enligt gällande regler.
Serveringen hålles stängd under dagen. Utställningen är förlagd utomhus så tänk på varma kläder.
Övriga upplysningar: Urban Nilsson tel: 0706-898510

Utställning Örby

Senast ändrad 2022-01-13

Välkommen till utställningen i Örby 2022-02-05
Domare under dagen är:
Ring 1: Norsk Elghund Grå, Gunnar Furvik ( OBS domarändring )
Ring 2:Jämthund Benny Blidh Von Schedvin. Övriga raser fördelas på domarna, vi reserverar oss för eventuella domarändringar.
Tänk på att ni inför anmälan till utställningar ( och jaktprov ) skall vara medlemmar i Svenska älghundklubben.
Det räcker inte med att vara medlem i jämthundklubben eller gråhundklubben mfl klubbar(För två ägare till en hund skall den ena vara familjemedlem, eller medlem)
Utställningen hålles utomhus pga corona
Servering kommer ej att finnas.
Tider och övrig information kommer ca veckan före utställning, som stänger för anmälan den 29/1 2022
Med reservation för rådande restriktioner.

Vinnare av sm kval

Publicerad 2021-12-17

Stort grattis till Per Andersson med Bräddens Disa som vinner Västsvenskas SM-kval.
Tyvärr var det en hund som inte lyckades hitta älg men övriga fem skällde ihop 1:a pris med som ”sämst” 75,5p.

Jaktprovsanmälan

Publicerad 2021-12-03

För information så stängs anmälan av jaktprov i södra provområdet på grund av mycket anmälningar, men i Västra och Östra provområde så kan hundägare anmäla men ska ej betala proven och så tas dom I turordning och då betalar hundägaren proven när domare tilldelats.

Jaktprovsledningen!

SM-Kval

Senast ändrad 2021-12-02

Här är startfältet för årets SM-kval för Västsvenska älghundklubben
som kommer att utföras den 17:e December
 
Majbergets Dimma  SE20882/2019 Jämthund
Härkilas Koss 1  SE25991/2019 Jämthund
Bräddens Disa  SE28176/2019 Jämthund
Tjurskallens Bella  SE25256/2020 Jämthund
Hult Lugnets Atlas  SE23922/2020 Östsibirisk Lajka
Känneparkens Messi  SE17993/2018 Västsibirisk Lajka

Jaktprov

Senast ändrad 2021-11-19

Rättelse till tidigare inlägg.

Uppmaning.
Hundägare ni som anmält till jaktprov i klubben.
Provdata fungerar ej fult ut
Det går inte fram mejl alltid, Meddelandet kan hamna i skräpposten, 
till hundägare och tilldelad domare

 

Någon inloggning i Provdata för att se anmälda jaktprov finns tyvärr inte för medlemmar.
Det är bara klubbarnas jaktprovsledning och jaktprovsdomare som har sådana rättigheter.
Däremot finns det en medlemsportal där det går att se och uppdatera egna uppgifter.

loggar in på http://www.provdata.se/medlem med hjälp av ditt medlemsnummer.

Till Jaktprovsdomare i klubben
Kolla på provdata om ni blivit tilldelad prov
Sicka sedan ett SMS/ eller ring till hundägaren. 
Jag skall döma din hund


Bengt

Utställning Tånga Hed

Senast ändrad 2021-08-16

Välkomna till Utställningen i Tånga Hed Vårgårda den 21 Augusti !
Domare ring 1: Bo Wallin dömer Norsk Älghund grå, svensk vit älghund,
Östsibirisk Lajka, västsibirisk Lajka, karelsk Björnhund alla klasser
samt alla valpar
Domare ring 2: Lennart Holmsten dömer jämthund alla klasser utom valp.
Anmälan sker vid respektive ring
Vi kommer att hålla Folkhälsomyndighetens rekommendation om social
distansering och uppmanar till att följa det genom att hålla avstånd.
Tänk även på att din hund skall vara vaccinerad enligt gällande regler.
Serveringen hålles stängd under dagen.
Klasserna kommer att få speciella hålltider, vidare information kommer att finnas med på anmälningsbekräftelsen som kommer efter anmälningstidens utgång.
Se även på hemsidan och facebook som uppdateras kontinuerligt.
Oacceptabelt beteende som sker på utställningsområdet kommer beivras.
Tänk också på att ni inför anmälan till utställningar (och jaktprov )
är medlemmar i Svenska älghundklubben. För två ägare till en hund skall
den ena vara familjemedlem, eller medlem )
 
Vid frågor angående utställning kontakta:
Arne Berntsson
Tel: 0703131295


 
Pär Bryntesson
Tel: 0730215909
 
Vid frågor angående anmälan/provdata kontakta:
Evy Bohman
Tel: 0321-400 95
E-post: evy.boman@telia.com
 
Mvh Utställnings kommittén Västsvenska Älghunds klubben

Hunnebergs Utställningen

Publicerad 2021-06-27

Tack till alla som ställde ut hundar och funktionärer som möjliggjorde att utställning kunde genomföras Hunneberg.
Ett passus till er som ställde ut hundar på utställningen under lördagen och som vet med sig att man inte är medlemmar i någon lokalklubb/SÄK.
Bli medlem snarast i någon lokalklubb/SÄK så eras hundars resultat blir registrerat.

Hunnebergs Utställningen

Senast ändrad 2021-06-27

Det kommer att bli utställning på Hunneberg 19/6!
Anmälan öppen! Hjälp oss att sprida detta!
Under rådande omständigheter kommer det inte att vara som en vanlig utställning. För att klara restriktionerna som gäller för covid-19 så kommer det inte bli några inofficiella klasser på utställningen vilket innebär att det inte blir några valpklasser.
Det är endast hundförare och hund som är välkomna till utställningen, så inga åskådare får närvara på utställningen detta för att klara av att hålla restriktionerna som gäller. Efter hunden är bedömd och klar för dagen måste hundförare och hund lämna området på grund av vi måste klara av restriktionerna för covid-19.
Det kommer att bli starttider för dom olika klasserna som ni måste respektera. Starttiderna kommer att läggas ut på VSÄK:s facebook sida och hemsida efter anmälningstiden är slut, detta beror på att deltagarna måste fördelas under dagen så restriktionerna följs. Det är alltså inte det som kommer att stå på er bekräftelse som är er starttid. Detta beror på att provdata inte är anpassad till rådande omständigheter!
Domare för dagen är Gunnar Furvik som dömer Jämthund och Arvid Göransson som dömer gråhund, övriga raser fördelas på domarna. Eventuellt kan det bli en tredje domare.
Sista anmälningsdag är 12/6–21. Vi förbehåller oss rätten att stoppa anmälningarna om vi ser att det blir för många anmälda hundar.
Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana skall inte komma till utställningen. På utställningsområdet skall avstånd hållas mot varandra. Handsprit kommer att finnas på området.
Vid frågor angående utställning kontakta:
Arne Berntsson
Tel: 0703131295
E-post: ryrskogens@hotmail.com
Vid frågor angående anmälan/provdata kontakta:
Evy Bohman
Tel: 0321-400 95
E-post: evy.boman@telia.com
Mvh Utställningskommittén Västsvenska Älghunds klubben

Uppfödarmöte

Senast ändrad 2021-05-14

Inbjudan till uppfödarmöte 26 maj

 

KUS – Kommittén för uppfödarsamverkan vill bjuda in dig som uppfödare till ett exklusivt uppfödarmöte som är kostnadsfritt.
Mötet kommer att vara en föreläsning med Patric Ragnarsson som kommer att prata om löp, parning och dräktighet – det som är normalt och onormalt kort och gott.
Mötet kommer att hållas digitalt via Zoom och kommer att starta kl 19,00 och hålla på till ca 21,00. Det kommer att finnas utrymme för er uppfödare att ställa frågor till Patric om ämnet efter föreläsningen.
Detta möte är ett initiativ från KUS – Kommittén för uppfödarsamverkan då vi genom enkäten som skickades ut tidigare fick in önskemål från er uppfödare om denna typ av aktivitet.
Vi kan max ta emot 275 personer och kommer att tillämpa ”först till kvarn” principen. Efter anmälan får du närmare information om hur föreläsningen går till.  Anmäl dig till föreläsningen.

Har du frågor kontakta: kus@skk.se

Digital info Hitta Älghund

Senast ändrad 2021-04-21

Digital informations kväll hitta älghund 28/4 kl20:00
Per Svensk håller genomgång i funktioner och möjligheter att filtrera sina sökresultat på hitta älghund.

inbjudan skickas ut till den angivna e-post adressen i denna anmälan:

Inför Årsmötet

Senast ändrad 2021-03-06

Här är dokumenten inför årsmötet: 
Dagordning  
Verksamhetsplan  
Valberedning  
Röstningsmall
Förslag på avgifter  
Resultatrapport 20200101-20201231 Västsvenska Älghundklubben 2020 Mikael Kronstrand
Balansrapport 20200101-20201231 Västsvenska Älghundklubben 2020 Mikael Kronstrand     
Rambudget%202021    
Verksamhetsrapport
Prissummering av löshundsprov
Motion Bjerkenberg
Revistons berättelse VSÄK

Efter årsmötet kommer Per Svensk att informera lite om Hitta Älghund och finns möjlighet att ställa frågor till honom.
 

Varmt välkomna till ett digitalt årsmöte!
Styrelsen

Välkomna till Årsmöte

Senast ändrad 2021-02-21

I år så kommer det att få bli ett lite annorlunda årsmöte.
Det kommer att anordnas ett digitalt årsmöte den 7 mars kl. 15:00.
Anmälan för deltagning av mötet ska vara inne senast den 28/2 på länken: https://forms.gle/umWHFQAg4LdGG27F6 
där man skriver in namn, e-post och telefonnummer.
Röstning av den nya regelrevideringen kommer att ske under mötet, så gå gärna in och läs lite om det nya förslaget.
Vill man få ett diplom skickat till sig, får man som förra året mejla till vastsvenska@alghundklubben.com och anmäla det.Plaketter kan hämtas på utställning.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Utställning

Senast ändrad 2021-01-19

Pandemin tillåter inga samlingar av människor varför utställningar blir inställd. Därför fick man dispens inför säsongen 2020/2021 att starta på jaktprov utan utställningsmerit.
Samtidigt har man på en avelskonferens med SÄK beslutat att SÄK inte rekommenderar parningar med EJ utställda hundar och att det heller inte är möjligt att annonsera hos Lokal- eller rasklubbar parningar efter ej utställda föräldrar, detta för att man är rädd att avla in allvarliga fel i älghundsraserna.
Örby utställningen i februari har ställts in och förhoppningen är att utställningen i maj på Hunneberg kan genomföras som planerat.
SKK har öppnat för möjligheten att en domare kan göra en exteriörbedömning så att unga jagande hundar har möjlighet att gå i avel.
Därför går VSÄK nu ut med en intresseförfrågan till er medlemmar för att undersöka intresset till eventuella exteriörbedömning.
Det är inte tillåtet att samla flera hundar samtidigt och därför är det begränsat antal hundar som kan bedömas per tillfälle och detta ska därför bara nyttjas av hundar som planeras att användas i aveln är jaktprovsmeriterad och inte tidigare är utställd.
Om ni äger en hund som är jaktprovsmeriterad och ej utställd som ni planerar att använda i aveln så anmäl ert intresse till en eventuell exteriörbedömning.
Ange hundens namn och registreringsnummer
Ägarens Namn och telefonnummer.

maila ert intresse till:
U630707@gmail.com

Vid stort intresse kommer VSÄK prioritera unga hundar som uppfyller jaktliga delen för championat.
Vi betonar att detta är en intresseanmälan för att se om det finns intresse att ordna detta framöver och om det är möjligt med gällande restriktioner.
Övriga frågor EJ ANMÄLAN, Urban Nilsson 070 689 85 10

Vinnare av VSÄKs SM kval

Senast ändrad 2021-06-20

GRATTIS!

MIDHEAVEN COLT SE22528/2018 segrade vid SM-uttagningen
Ägare: Car Lindhagen Marbäck

 

Jaktprov

Publicerad 2020-12-20

Upplysning

Anmälan av jaktprov

På grund av pågående pandemin och sjukdom inom domarkåren

Så kan ej mer jaktprov anmälas

Västsvenska Älghundklubben

Provledningen

SM kval

Senast ändrad 2020-12-28

Vinnare av Vsäk's Sm-kval är
 
Midheavens Colt,
äg. Carl Lindhagen.
1:a pris 82,5p.
 
2. Knutnäsets Bosse,
äg. Bo-Martin Bjelkenberg.
1:a pris 80p.
 
3. Zoya
äg. Roger Jacobsson.
1:pris 80p.
 
4. Rapphålets Conny
äg. Magnus Larsson.
2:pris 66p.
 
5. Rapphålets Edvin
äg. Tomas Trygg.
Keb 13p.
 
6. Blossa
äg. Andreas Arnell
Keb 8,5p.

SM uttagning

Senast ändrad 2020-11-20

Hundar klara för SM-uttagning 2021 VSÄK

1. KNUTNÄSETS BOSSE SE34806/2015 JÄMTHUND      87.5 P

2. BLOSSA SE17281/2017 GRÅHUND GRÅHUND          86,5 P

3. RAPPHÅLETS EDVIN SE31379/2015 GRÅHUND         85,5 P

4. MIDHEAVENS COLT SE22528/2018 JÄMTHUND       84,5 P

5. ZOYA SE5858725/1017 JÄMTHUND                          83,5 P

6. RAPPHÅLETS CONNY SE39314/2014 JÄMTHUND (Klubbmästare)

VÄSTSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

Glöm inte att registrera er

Senast ändrad 2020-08-20

Till samtliga lokalklubbar

Hej !

SÄK bygger ett system för att bättre kommunicera och informera alla medlemmar.
I Älghunden 1 och 2 samt i Älghunden 3 som kommer nästa vecka har vi informerat om att vi behöver hjälp att registrera medlemmar.
Vi saknar cirka 90 % av alla medlemmar som ännu inte har registrerat sig.
Det tar under en minut att ordna och hjälp oss alla genom att sprida detta till de som du vet är medlemmar

https://www.provdata.com/marketing/index.php/upprop

MVH // M-O Mattsson

Svenska Älghundsklubben

Publicerad 2020-04-15

Svenska Älghundklubbens styrelse bevakar situationen kring nuvarande Corona-restriktioner, vilket i dagsläget bland annat innebär inställda eller uppskjutna utställningar.
Vi har nu från SKK givits möjligheten, att ge dispens från utställningskravet innan jaktprovsstart! 
Styrelsen avvaktar med beslut om dispens för att se om restriktionerna lättas och om utställningsverksamheten kommer igång till sommaren.
Vi beräknar återkomma med mera information om detta i god tid innan jaktprovssäsongen inleds.
Så länge inget annat meddelas så gäller nuvarande regelverk för att få starta på jaktprov

Hunneberg och ringträningen är inställd

Senast ändrad 2020-03-27

Utställningen i Hunneberg och ringträningen är inställd, se information nedan.

 Svenska Älghundklubben

Vid det extra telefonmöte som SKK Centralstyrelse höll igår kväll togs nedanstående uttalande som påverkar verksamheten i alla klubbar i SKK-organisationen.

CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Utställning Hunneberg

Publicerad 2020-03-21

På grund av rådande läge avseende coronaviruset ber vi er att avvakta med att anmäla era hundar till utställningen i Hunneberg. Vi kommer följa läget och rekommendationer noggrant.

Beslut om ev. genomförande tas senast två veckor innan utställningen, och om beslutet blir att genomföra utställningen kan ni efter detta anmäla era hundar.

Ringträning

Senast ändrad 2020-03-06

Västsvenska Älghundklubben kommer vid två tillfällen i vår hålla ringträning för både Er och er hund!
Det är gratis för klubbens medlemmar, 
350 kr för icke medlem.
 
4 April i Ullared. 
 
2 Maj i Lilla Edet.
 
Intresse anmälan görs till:
 
Arne Berntsson tel 0703131295
 
Upplägget ser ut som följer:
 
En teoridel på ca 1,5 tim där en domare förklarar följande.
 
Hundens anatomi.
Olika termer som en domare använder.
Vilka klasser som finns.
Vilka prisvalörer som kan utdelas etc…
 
Därefter en frågestund i ämnet. 
 
Sedan så går vi över på den praktiska delen, ca 2 h där vi ger tips och idéer till Dig och din hund.
 
Att träna på inför en utställning
Hur man skall uppträda i ringen
Hur man skall stötta sin hund
Hur man skall visa sin hund
Olika tekniker man kan använda etc….  
 
Alla hundraser får vara med.
Vi bjuder på fika!
 
Välkomna!
 
//Styrelsen VSÄK

Årsmöte

Senast ändrad 2020-03-01


Pristagare på klubbens Årsmöte 2020


Bästa löshundsprov i klubben utfördes av.
RAPPHÅLETS CONNY SE39314/2014 91,5 poäng
Lennart Bältes minnes pris, Gullmarsfjordens VP,
SM-tavlan VP, VSÄK HP.
Ägare: Magnus Larsson Kvänum

 
Bästa tik,
ÅLBOLANDETS PILLAN SE32018/2016
Med inteckning i Finska Plankan VP. VSÄK HP.
Ägare. David Svenblad Vargön 

 
Simskogs Kennels VP. Till Yngsta Jämthund i klubben med 1:a pris
BEO SE36199/2018
Ägare: Jonas Fred Hell Bengtsfors
Född 2018-04-26

Utställning Hunneberg

Senast ändrad 2020-02-14

Västsvenska Älghundklubben

Inbjuder till Utställning
Bergagården Hunneberg
Söndagen den 10 maj


Domare: Gråhund Annika Uppström
Domare: Jämthund Gunnar Furvik 

Övriga raser fördelas på domarna.
Rätt till domarändring förbehålls. 

Anmälan till utställning se under utställning på klubbens hemsida.
Avgifter: Valpklass 130:-, Veteranklass 190:-, Övriga klasser 310:-.
Betalning skall ske via Payson i samband med anmälan.
I andra hand på, Bankgiro: 5317-9875, Swish: 1235108022

Frågor om utställningen: Arne Berntsson tel. 0703131295
Frågor/anmälan: Ewy Bohman E-post: evy.boman@telia.com

Övriga uppgifter finns på klubbens hemsida
Anmälan: senast. 29 april

VÄSTSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

BIS Utställning Örby 2020

Senast ändrad 2020-02-02

Bis 1 Jämthund, Härkilas Divo II, Äg: Emil Lennartsson.
Bis 2 Norsk Elghund Grå, Kölöperin Vipa , Äg: Pär Dahl & Johan Bjurström.
Bis 3 Östsibirisk Laika, Silverrävens Alice, Äg: Stefan Magnusson.

Diplom

Senast ändrad 2020-02-02

För dom vars hundar har varit duktiga i skogen och jobbat ihop till ett diplom (1:a pris)
och vill ta emot det på årsmötet i Mikaelsgården Vårgårda den 1/3, får mejla till 

vastsvenska@alghundklubben.com senast den 23/2 och meddela det.

Öppet brev till västsvenska älghundklubben

Senast ändrad 2020-01-19

TJURSKALLENS STINA

Jag vill börja med att tacka alla för den omtanke och värme vi fått efter fredagens olycka där Stina avled under SM-uttagningen.

Sumeringen av obduktion, teknisk support med analys av GPS-data samt bild/film dokumentation från platsen visar på följande dödsorsak.

Stina har vid förföljande av vilt passerat ett mindre vattendrag omgivet av tät gräs och buskvegetation i en hastighet av ca 18 km i timmen. När Stina passerat diket (ca 2 meter brett) träffas dikeskanten med huvudet först, traumat mot huvud och nacke leder till att hon omedelbart bryter nacken, avlider och faller ner i vattnet där hon sedermera hittas.

Vi är alla införstådda med riskerna våra hundar utsätts för vid varje släpp, ju bättre våra jakthundar blir desto mindre blir marginalerna. Stina kämpade stenhårt hela dagen, hon gav aldrig upp och hennes målmedvetenhet och jaktlust ihop med små marginaler och mkt otur resulterade i en tragisk olycka.

Stina lämnar oss med flaggan i topp, när hon gjorde det hon älskade mest och vandrar nu vidare med sitt senaste jaktprov på 93,5 poäng.

Jag vill med tyngd och ödmjukhet framhäva domare Joakim Edwardsson och vägvisare Magnus Lindroths insats och agerade. Ert uppträdande, omhändertagande och framförallt det värdiga sett ni hanterade Stina efter olyckan har berört mig starkt.
Ni kontaktade direkt provledningen där Pär Bryntesson och övriga funktionärer omgående ordnade med obduktionsmöjligheter, veterinär, chaufför hem samt möjlighet till den stöttning jag så önskade. Jag avböjde dock detta men är tacksam för hur ni direkt agerade.

Nu stänger vi detta kapitel, flyttar fokus framåt och därmed vill jag gratulera Skörbäckens Acke till segern och önskar er ett stort lycka till under SM 2020.

Hampus Fardby

Tjurskallens Stina

Senast ändrad 2020-01-17

Vi på VSÄK måste lämna ett mycket tråkigt meddelande.

Under Västsvenskans SM-uttagning för löshundar hittades jämthundstiken Tjurskallens Stina drunknad.

Vi känner djupt för hundägare med familj.

Provledning VSÄK

SM-uttagning 2020

Publicerad 2020-01-17

Vinnare av Västsvenska älghundklubben SM-uttagning 2020 är:

Skörbäckens Acke med total poäng 170,5p. Ägare är Fredrik Bengtsson, hundförare var Linus Bengtsson.

Två blev Rapphålets Edvin med 169 poäng, ägare Tomas Trygg.

Trea blev Björkbergets Hejja med 167,5 poäng, ägare Morgan Robertsson

Startlista för SM-uttagning 17 januari 2020

Senast ändrad 2020-01-16

 
TJURSKALLENS STINA SE33017/2017                      Jämthund  93,5 poäng
 
RAPPHÅLETS EDVIN SE31379/2015                          Norsk Elghund Grå  91,5 poäng
 
GRÅSKALLETS DÖV SE26024/2014                           Jämthund  90 poäng
 
DUNDERMYRENS SELFI SE10350/2018                    Jämthund  89 poäng
 
JAKTLÅGANS AMOUR DE DEUTZ SE51825/2015     Jämthund  88 poäng
 
SKÖRBÄCKENS ACKE SE26906/2013                          Norsk Elghund Grå  87,5 poäng
 
KVISTBÄCKENS GUBBEN SE22003/2018                   Norsk Elghund Grå  86 poäng
 
BJÖRKBERGETS HEJJA SE20265/2018                     Jämthund 85,5 poäng 
 
AQILA SE38594/2017                                                Jämthund  85,5 poäng

Bis Utställning Vårgårda 2019

Publicerad 2019-08-21

Jaktprov

Publicerad 2019-07-23

Klubben inbjuder till Jaktprovsinbjudan 2019.

OBS! Anmälan skall göras från klubbens hemsida se under fliken jaktprov-information.

Utställning Hunneberg

Senast ändrad 2019-05-12

BIS Hunneberg 2019

I

Årsmöte 2019

Publicerad 2019-03-07

Magnus Jensen lämnade över klubban till vår nya ordförande Pär Bryntesson

Klubbens bästa hund 2018.

Lennart Bältes VP, Gullmarsfjordens VP, SM-tavlan VP, VSÄK HP
SE J(LÖ)CH KNUTNÄSETS BOSSE SE34806/2015 94.5 poäng
Ägare: Bo-Martin Bjelkenberg Hyssna

Simskogens Kennels VP. 2018

J DUNDERMYRENS SELFI SE10350/2018 89 poäng (Född 2017-12-19)
Ägare: Johan Börjesson Strömstad

Västsvenska Älghundsklubbens årsmöte

Senast ändrad 2019-04-22

Västsvenska Älghundsklubbens årsmöte
Söndagen den 3 mars 2019. 
Plats: Mikaelsgården Vårgårda kl. 15.00

Diplom för 1:a pristagare delas ut endast på årsmötet.
Välkomna!

Klubbens bästa hund 2018.

Lennart Bältes VP, Gullmarsfjordens VP,
SM-tavlan VP, VSÄK HP
SE J(LÖ)CH 
KNUTNÄSETS BOSSE SE34806/2015 
94.5 poäng
SE J(LÖ)CH SE UCH 
e TJURSKALLENS KARO SE21454/2011 
USE J(LÖ)CH SE UCH  
u FJÄLLÄLGENS RING-A-LILL SE34900/2011 
Ägare: Bo-Martin Bjelkenberg Hyssna

Bästa tik 2018

Finska plankan VP
VSÄK HP

SE J(LÖ)CH SE UCH 
SANDSJÖBACKAS AXA SE20663/2013 
94 poäng
SE J(LÖ)CH SE J(VLÖ)CH
e
ÅSEBOS LIR  S64155/2009 
U SKROCKENS DOLLY S21400/2009 
Ägare: Stefan Johansson ED

Simskogens Kennels VP. 2018

J DUNDERMYRENS SELFI SE10350/2018 
89 poäng (Född 2017-12-19)
FI JCH SE J(LÖ)CH 
E ONNIVAARAN SATOPEKKI SE28464/2017
SE J(LÖ)CH 
U DUNDERMYRENS ANNI SE36872/2012 
Ägare: Johan Börjesson Strömstad

 

SM uttagning 2019 Resultatlistan

Senast ändrad 2019-04-14

  SM-uttagning 20190118          
                     
  Lassalyckan Ulricehamn          
                     
                     
                     
  Hund:   Ägare:     Poäng in: Idag: Tot: Plac:  
                     
  Knutnäsets Bosse Bo-Martin Bjelkenberg 94,5 89 183,5 1  
                     
  Aspuddens Gnistra Christian Thorell   91,5 86 177,5 2  
                     
  Umalyckans Bazzie Christer Carlsson   92 81 173 3  
                     
  Elmelts Birk Gerry Andersson   84 81 165 4  
                     
  Aspuddens Doris Stefan Danielsson   86,5 75,5 162 5  
                     
  Åredskogens Siri Mattias Marinder   84 78 162 6  
                     
  Aspuddens Fasth Stefan & Jaana Arvidsson 83 78 161 7  
                     
  Gruvetorpets Valter Benny Andersson   90,5 67,5 158 8  
                     
  Forsvikens Ålga Stefan Larsson   83,5 69 152,5 9  
                     
  Sandsjöbackas Axa Stefan Johansson   94 29 123 10 Brutet 
                     
                     
  Provledare: Osborn Stockelberg            
  Fullmäktige: Anders Henriksson            
                     

SM-uttagningen 2019

Senast ändrad 2019-04-14

Vi Säger GRATTIS till Bo-Martin med Knutnäsets Bosse

Som vann Västvenskas SM-uttagning  2019

Prispallen 2019

Startande hundar SM-uttagning 2019

Senast ändrad 2019-04-22

ASPUDDENS DORIS SE11432/2016

Äg. Stefan Danielsson

Uttagninspoäng 86,5


 

ASPUDDENS FASTH SE33614/2017

Äg. Stefan & Jaana Arvidsson, Alingsås

Uttagninspoäng 83


 

ASPUDDENS GNISTRA SE37725/2017

Äg. Christian Thorell, Hisingskärra

Uttagninspoäng 91,5


ELMELTS BIRK SE50332/2013

Gerry Andersson, Ullared

Uttagninspoäng 84


FORSVIKENS ÅLGA /2012

Äg. Stefan Larsson, Högsäter

Uttagningspoäng 83,5


 GRUVETORPETS VALTER SE57605/2015

Äg. Benny Andersson, Åsarp

Uttagningspoäng 91,5


KNUTNÄSETS BOSSE SE34806/2015

Äg. Bo Martin Bjelkenberg, Hyssna

Uttagningspoäng 94,5


SANDSJÖBACKAS AXA SE20663/2013

Äg. Stefan Johansson, Ed

Uttagningspoäng 94


UMALYCKANS BAZZIE SE27986/2016

Äg. Christer Carlsson, Hyssna

Uttagninspoäng 92


ÅREDSKOGENS SIRI SE20442/2014
 

Äg. Mattias Marinder, Vårgårda

Uttagninspoäng 84

Älghundsutställning

Senast ändrad 2019-04-22

Älghundsutställning!


Plats: Bosgården/ Ridhus Örby.

 (Väg 41. Skene – Kinna)

Lördagen den 2 februari 2019
Domare Gråhund. Benny Blidh Von Schedvin.
Jämthund. Margareta Carlsson.

 Frågor Gunnar Furvik tel. 0704376260

Sista anmälningsdag 23 januari

Välkomna!

SM uttagning 2019

Publicerad 2019-01-10

SM uttagning kommer att vara fredagen den 18/1-2019

Samling Torsdagen den 17/1 kl 18:00 på Friluftcenter Lassalyckan i Ulricehamn 

för domare, hunförare och vägvisare för lottning av provrutor och domare 

Västsvenska Älghundsklubbens årsmöte

Senast ändrad 2019-02-05

Västsvenska Älghundsklubbens årsmöte.

Söndagen den 3 mars 2019.
Plats: Mikaelsgården Vårgårda kl. 15.00
Motioner skall vara klubbens sekreterare
till handa senast 15 januari

E: post bengt.s.troll@telia.com 
Bengt Svensson

SM uttagningshundar 2019

Senast ändrad 2019-01-17

Preliminär lista för SM-uttagning i januari 2019.

 

KNUTNÄSETS BO SE34806/2015 Jämthund                                            94,5 Poäng

SANDSJÖBACKAS AXA SE20663/2013 Östsibirisk Lajka                        94 Poäng

UMALYCKANS BAZZIE SE27986/2016 Jämthund                                    92 Poäng

ASPUDDENS GNISTRA SE37725/2017 Jämthund.                                  91,5 Poäng

GRUVETORPETS VALTER SE57605/2015 Östsibirisk Lajka                     91,5 Poäng

ÅREDSKOGENS SIRI SE20442/2014 Gråhund                                         84 Poäng

ELMELTS BIRK SE50332/2013 Gråhund      HD status ej klar                   84 Poäng

FORSVIKENS ÄLGA SE28345/2012 Gråhund                                          83,5 Poäng

ASPUDDENS FASTH SE33614/2017 Östsibirisk Laika                             83 Poäng

LOHALLENS ALIZA SE56549/2015 Östsibirisk Laika                                82.5 Poäng

ASPUDDENS DORIS SE11432/2016 Jämthund                                       86.5 Poäng

Sammanställt av Bengt Svensson

Jaktprov

Publicerad 2018-12-17

Endast ett begränsat antal prov kan anmälas:
Kontakta först din provledare i respektive provområde.
Betalts provet med annan betalningsform än Payson, måste kvitto uppvisas för provledare, för att kunna flytta provet vidare i databasen.
Anmälan gäller även grisprov.
Provledningen!

Utställning Örby

Senast ändrad 2019-01-16

Västsvenska Älghundklubben

Inbjuder till
Utställning på Bosgården Örby
Lördagen den 2 februari 2019
Domare Gråhund. Benny Blidh Von Schedvin.
Jämthund. Margareta Carlsson.
Övriga raser fördelas på domarna.
Rätt till domarändring förbehålls. 
Anmälan till utställning se under utställning på klubbens hemsida.
Avgifter: 310:-. för junior, unghund, jaktklass, öppen och championklass.
Valpklass 130 :- Veteranklass 190 :-
Betalning skall ske via Payson i samband med anmälan.
Frågor om anmälan: Ewy Bohman E-post: evy.boman@telia.com
Har bekräftelse på anmälan ej kommit inom 3 dagar måste ni höra av er.
Övriga frågor: Gunnar Furvik. Tel. 070-4376260
Servering finns på platsen.
Jaktprovsmeriterad hund som skall tävla om cert och ck skall anmälas till jaktklass.
OBS! Vid anmälan av utlandsägda hundar ska kopia av reg. bevis bifogas anmälan.
Vaccination: Hunden skall vara vaccinerad som valp och vid ca. ett års ålder.
Därefter gäller 4-års intervall.
Bekräftelse och PM kommer ca.5 dagar före utställningen
på e: posten som anmälaren har uppgivit.
Anmälan: senast den 23 januari.

VÄSTSVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN

HÄLSAR ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

SM uttagning 2018

Senast ändrad 2018-08-30

Vi säger Grattis till Rolf Johansson & Juhlinbäckens Nero


Hela resultatlistan finns under jaktprov och SM kval 2018

Jaktprov

Publicerad 2018-08-22

Jaktprovsinbjudan 2018
Klubben inbjuder till anmälan av jaktprov för älg.
OBS! Anmälan görs från klubbens hemsida se under fliken jaktprov-information.
Läs nog igenom bestämmelser som gäller före du anmäler din hund.
Anmälan ska i första hand kunna göras till 2 (två) löshundsprov, när dessa prov har genomförts ska ytterligare prov kunna anmälas.om provförhållande så medger.
Provbestämmelse som finns på hemsidan gäller och kan ändras på grund av väderleksförhållande mm.

Startordning för utställningen Tånga Hed Vårgårda den 2018-08-18

Senast ändrad 2018-08-13

Startordning ring 1

Startordning för utställningen Tånga Hed Vårgårda den 2018-08-18

Kat.nr

Ras

Kön

Klass

1

Karelsk Björnhund

Tik

(43) Unghundsklass

2

Östsibirisk Lajka

Tik

(V2) Valpklass 2

3

Östsibirisk Lajka

Hane

(33) Juniorklass

4 - 5

Östsibirisk Lajka

Hane

(01) Öppen klass

6 - 7

Östsibirisk Lajka

Tik

(43) Unghundsklass

8

Östsibirisk Lajka

Tik

(83) Jaktklass

9

Norsk Älghund, Svart

Tik

(14) Championklass

10 - 12

Norsk Elghund Grå

Hane

(V2) Valpklass 2

13 - 17

Norsk Elghund Grå

Tik

(V2) Valpklass 2

18 - 21

Norsk Elghund Grå

Hane

(33) Juniorklass

22 - 25

Norsk Elghund Grå

Hane

(83) Jaktklass

26 - 28

Norsk Elghund Grå

Hane

(01) Öppen klass

29 - 31

Norsk Elghund Grå

Hane

(14) Championklass

32

Norsk Elghund Grå

Hane

(06) Avelsklass

33 - 36

Norsk Elghund Grå

Tik

(33) Juniorklass

37 - 39

Norsk Elghund Grå

Tik

(43) Unghundsklass

40 - 44

Norsk Elghund Grå

Tik

(83) Jaktklass

45 - 53

Norsk Elghund Grå

Tik

(01) Öppen klass

54 - 55

Norsk Elghund Grå

Tik

(14) Championklass

56

Norsk Elghund Grå

Tik

(55) Veteranklass

Startordning ring 2

Startordning för utställningen Tånga Hed Vårgårda den 2018-08-18

Kat.nr

Ras

Kön

Klass

57

Jämthund

Hane

(V1) Valpklass 1

58 - 61

Jämthund

Hane

(33) Juniorklass

62

Jämthund

Hane

(43) Unghundsklass

63 - 68

Jämthund

Hane

(83) Jaktklass

69 - 71

Jämthund

Hane

(01) Öppen klass

72 - 81

Jämthund

Tik

(33) Juniorklass

82 - 91

Jämthund

Tik

(43) Unghundsklass

92 - 96

Jämthund

Tik

(83) Jaktklass

97 - 98

Jämthund

Tik

(01) Öppen klass

99

Jämthund

Tik

(06) Avelsklass

 

Jämthund

 

(UF) Uppfödarklass

GDPR

Senast ändrad 2018-06-15

Svenska Älghundklubben

Du som är medlem kommer att få brev där vi ber er att godkänna GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna med er. Läs budskapet i brevet och följ instruktionerna.Vi tackar i förväg för att DU som medlem hjälper till att utveckla oss!”

Länk till sidan som ni kan gå in på.

http://www.provdata.se/gdpr/

(Svenska Älghundklubben kommer att skicka ut ett brev med en personlig kod till alla befintliga medlemmar i SÄKs lokalklubbar. Där ska finnas en länk som ni kan gå in på och registrera era uppgifter och samtidigt godkänna att SÄK handhar uppgifterna för HittaÄlghund och Provdata. Det är mycket viktigt att ALLA gör detta och hjälper varandra att sprida informationen.)

Tånga Hed Vårgårda

Publicerad 2018-05-15

Västsvenska Älghundklubben

Inbjuder till Utställning

Tånga Hed Vårgårda den 18 aug.

(Mer info, under utställningar Vårgårda)

Vinnare av Tracker Supra på utställningen på Hunneberg

Senast ändrad 2018-05-09

Stort GRATTIS till Ola Rodehn som vann en Tracker Supra på Hunnebergsutställningen söndag 6/5-18

SÄK årsstämma

Publicerad 2018-04-29

Magnus Jensen avgick som ordförande och avtackas här av Matts-Olof Mattsson för ett väl utfört arbete.
Ny ordförande blir Karl-Johan Bergmark.
Under fredagen hölls en ordförandekonferens där det diskuterades med Svedea hundförsäkringar om ett kommande samarbete.
Det diskuterades om hur provdata ska vidareutvecklas och hur kombiproven skall tas över av lokalklubbarna. 

Bengt 80år

Senast ändrad 2018-04-29

Vi hyllar Bengt som fyllde 80år den 1:a april.
En man i sina bästa år, som med ett jätte driv roddar runt vår klubb.
Grattis!

SM-uttagning 2017

Publicerad 2017-09-01

Torsdagen den 31/8 avgjordes SM-uttagningen i skogarna runt Borås.

1:a Älgskallets Niro, äg Stellan Sax, Ellös (mitten)
2:a Blackereds Jack, äg Sture Källqvist, Kinnarumma (till vänster)
3:a Sandsjöbackas Axa, äg Stefan Johansson, Ed (till höger)

 

Vinnare av Tracker Supra på utställningen i Vårgårda

Senast ändrad 2017-08-20

Vi gratulerar Julia Blomgren som, lämpligt innan jaktsäsongen, vann en Tracker Supra på utställningen i Vårgårda lördag 19/8!
Ett stort grattis från Västsvenska älghundklubben!

Hunnebergsutställningen söndagen 14 maj

Senast ändrad 2017-05-25


BIS-hundarna på Hunneberg

SE FLER BILDER OCH RESULTAT HÄR

Pejllotteri Hunneberg Röd lott
Vinst 1. Ultracom Pejlband
Lott nr. 82 Christer Gustavsson
Vinst 2. Hundfoder
Lott nr. 93 Egon Bohman
Vinst 3. Powerbank
Lott nr. 44 Lars Olof Svensson
Vinst 4. VSÄK Keps
Lott nr. 95 Torbjörn Hidendahl

Pejllotteri Hunneberg Blå lott
Vinst 1. Ultracom Pejlband
Lott nr. 61 Lars Olof Svensson
Vinst 2. Hundfoder
Lott nr. 16 Joakim Aksell
Vinst 3. Powerbank
Lott nr.89 Gerard Stensson
Vinst 4. VSÄK Keps
Lott nr. 59 Leif Andersson

Årsmötet2017

Senast ändrad 2018-05-15

Klubbens årsmöte hälls på Mikaelsgården i Vårgårda söndagen den 26 februari.
Ett 60-tal medlemmar deltog i mötet.


Sture Källqvist fick med sig en rad vandringspriser hem efter att hans Blackereds Jack blivit bästa klubbhane.


Dan Wikenstedt och Pär Särnmark avtackas från styrelsen.

Utställningen i Timmele 2017-02-04

Senast ändrad 2017-02-27

BIS i Timmele, Bodaskogens Bobo med ägare Anton Berg, Svenljunga

Se fler bilder och resultat här

Information från avelsråd

Publicerad 2016-12-28

När ni planerar att para eran tik så försök att vara ute i god tid och inte ringa när hon börjat löpa, då kan bli svårt att hjälpa till om man bara har ett par dagar på sig.
Mycket som skall kollas upp och stämma innan det blir parning, och för allas bästa vill man ju få till det så bra som möjligt.
Även hanhundsägaren kan ju behöva tid på sig för att kunna ta emot tiken om den skall stanna ett par dagar.

Per Särnmark
Avelsråd Gråhund

SM-uttagning 2016

Senast ändrad 2016-09-18

I dag gick klubbens SM-uttagning av stapeln i skogarna söder om Borås!
Prispallen såg ut som följer:
1:a - Ljungmyrens Sack äg. Stig & Jan Löfgren (mitten) 92p + 84,5p = 176,5p
2:a - Sulvikskogens Harly äg. Pär och Tilda Åstrand (till höger) 87,5p + 88p = 175,5p
3:a - Senåsas Atlas äg. Marcus Ivarsson (till vänster) 87p + 78,5p = 165,5p

4:a - J Högvaktens Kajsa SE13323/2013 89p + 64,5p = 153,5p
5:a - SE J(LÖ)CH Hundåns Irsa SE18513/2013 91,5p + 57p = 148,5p
6:a - J Ballras Enya SE46070/2013 88,5p + 59p = 147,5p
7:a - SEUCH, SJ(LÖ)CH Lilo SE29266/2013 88p + 46,5p = 134,5p
8:a J Sixten SE30652/2014 89,5p + 45p = 134,5p
9:a J Skogsdalens Backo SE45380/2012 91,5p + 9p = 100,5p

 

Årsmöte 2016

Senast ändrad 2016-03-09

Det var god uppslutning på årsmötet, över 60 medlemmar var på plats i Mikaelsgården i Vårgårda.


Kassör Rolf Johansson avtackas efter lång och trogen tjänst i styrelsen.


Även f.d. avelsråden Ewy och Egon Boman mottog en gåva för sitt arbete i klubben


Vandringspriset för bästa jaktprov gick till Ljungmyrens Sack Äg. Jan & Stig Lövgren, Torslanda


Sabeltorpets VP för yngsta meriterade gråhund gick till Dihekas Bira äg. Bengt Svensson, Trollhättan.


Simskogs Kennels VP för yngste meriterade jämthund gick till Egenhetens A-Tora äg. Lars Svensson, Ed

Inbjudan till årsmöte 2016

Senast ändrad 2017-01-31

Plats: Mikaelsgården Vårgårda
Söndagen den 28 februari. Kl. 15.00

 - Aktuell Information om nya jaktprovsregler.
    Nordiska regelförslaget - Slutversion
 - Årsmötets förhandlingar.

 Verksamhetsberättelse 2015

Inkomna motioner
 Motion 1
 Motion 2
 Motion 3
 Motion 4
 Motion 5
 Motion 6
 Motion 7
 Motion 8
 Motion 9
 Motion 10
 Motion 11

Efter årsmötet blir det sedvanlig utdelning av diplomen och placketter, vandringspriser från jaktproven.
Vi uppmanar hundägare att hämta sina priser. Priser och diplom delas endast ut på årsmötet.

Klubben bjuder på kaffe och fralla.

Välkomna!

Vinteruställningen i Timmele

Senast ändrad 2016-02-07


BIR och BIM Jämthund

Lördagen den 6 februari var det dags för VSÄK's årliga vinterutställning.
Platsen för året var Timmele idrottsplats. Området visade sig mycket lämpligt för denna typen av aktivitet och nästa år gör vi om det igen!
Vädret för dagen var inte särskilt vintrigt utan liknade mer en höstdag i början på november, kanske var det därför 97 älghundar med förare trotsade vädret och kom till Timmele denna dag. Boo Lundström dömde jämthundar och Göran Hallberger dömde övriga raser, Göran hade dessutom med sig en domarelev och en aspirant.

Bedömningarna började kl 10 och framåt eftermiddagen stod det klart att Best in Show blev jämthundshanen Ekeparkens E-Ujfix, följd av gråhundstiken Särnmarkens E-Nova och därefter karelska björnhunden Jutbolts Karelin.
På det stora hela en lyckad dag med mycket älghundssnack och glada tillrop. Serveringen under dagen stod Jerneken Cater för och priserna i form av hundmat sponsrades av Kilagården i Timmele.

Se mer bilder från utställningen här

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Senast ändrad 2015-12-23

Önskas alla älghundsvänner!
Motioner ska vara sekreterare tillhanda senas 15 januari 2016.

Årsmötet plats: Mikaelsgården Vårgårda den 28 feb.
Mer information kommer senare.

Styrelsen!

 

 

Sandsjöbackas Axa representerar VSÄK på SM

Senast ändrad 2015-09-03

Under tordagen den 3 september avgjordes årets uttagning till SM.
Samtliga ekipage med domare och 3st elever samlades på onsdagkvällen på Väla Kursgård i Varnum för genomgång och lottning av provmarker.
På torsdagen var det tidig uppgång och strax före kl 6 släpptes hundarna.
Efterhand som hundarna var klara återvände ekipagen till Väla, roligt var att alla hundar hittade älg!

Segrande ur striden gick Östlaikan Sandsjöbackas Axa, äg. Stefan Johansson, Ed!

Resultatlista

SANDSJÖBACKAS AXA SE20663/2013A Östsibirisk Lajka 176p
HÄRKILAS HASSA VIII S38697/2009B Jämthund 165p
KÖRTTILAKIAN ISAK S66425/2009A Norsk Elghund Grå 158p
TURBO AV RAUDBERGET SE42882/2011B Norsk Elghund Grå 156,5p
HALLIND’S PINTO SE49075/2010A Norsk Elghund Grå 147,5p
HÖGVAKTENS KAJSA SE13323/2013A Norsk Elghund Grå 116p


Fr. v 
Härkilas Hassa VIII äg. Marcus J Lindell
Sandsjöbackas Axa äg. Stefan Johansson
Körttilakian Isak äg. Per Särnmark 

Resultat från Backamo 2015

Senast ändrad 2015-09-03

 Resultatlista från Backamo 2015

BIS i Backamo blev SE JCH SE UCH Härkilas Zolo II äg. Emil Lennartsson (t.h.)

Jubileumsutsällningen i Hunneberg 2015-05-10

Senast ändrad 2019-01-21

Söndagen den 10 maj var det dags för Västsvenska Älghundklubbens årliga utställning på Hunneberg, nu för 40:e året i följd.
Intresset var stort och över 200st hundar tog sig till älgens berg denna dag, samtliga älghundsraser fanns representerade.

Till att börja med bjöds det på lite snålblåst och en regnskur men ju längre dagen gick desto bättre blev vädret!
Vid lunchtid var det dags för championparad där flertalet hundar ställde upp.

Dagen avslutades med en show av Lennart Holmsten när han skulle utse vem som skulle bli Best in Show, titeln gick till Ekeparkens E-Ujfix äg. Egon & Ewy Bohman, Ulricehamn.
Men Holmsten var noga med att poängtera vilken hög kvalité det var på samtliga BIR hundar.
De segrande hundarna fick ta del av hundfoder sponsrade av ProfDog, Beast Foder i samarbete med Kilagården i Timmele

Se resultat och bilder från Hunneberg


BIS hundarna

Domarträff i Vårgårda 22 mars

Senast ändrad 2015-04-07

Söndagen den 22 mars samlades domare i klubben för att diskutera och ta fram ett förslag på Nordiska provregler, detta förslag ska sedan skickas till SÄK som sammanställer alla lokalklubbars åsikter.

Det var bra uppslutning på domare från alla tre provområden. Domarna delades upp i 6st olika grupper som behandlade olika moment, gruppen fick sedan lägga fram sitt förslag för alla i slutet av dagen.

Det blev en heldag med mycket diskussioner, åsikter och en och annan jakthistoria. Det viktigaste av allt var att ett gemensamt förslag stod klart i slutet på dagen och kommer nu att skickas till SÄK.

 

    

SM-uttagning 2014 på Väla Kursgård

Senast ändrad 2014-08-28

Gråhunden Hallinds Pinto representerar Västsvenska älghundklubben på SM!

Vinnaren Hallinds Pinto t.h. och tvåan Härkilas Izor II t.v.

Hallinds Pinto SE49075/2010 A 91.5 + 86,5 = 178 p
Dan Wikenstedt Strömstad

Härkilas Izor II SE18911/2010 A 89 + 84 = 173 p
Anders Holmquist Fengersfors

Burströms Dogglas SE43295/2010 B 89 + 78,5 = 167,5 p
Tore Larsson Mjöbäck

Härkilas Jossa SE21221/2010 B 91 + 64,5 = 155,5 p
Nils Johansson Hedekas

Härkilas Donna S50416/2008 B 88.5 + 64,5 = 153 p
Roland Werdien Åsa

Senåsas-Bolt SE13070/2010 A 91.5 + 60 = 151,5 p
Nicklas Olausson Dalsjöfors