Information om Lös- & ledhundsprov samt älgspårprov

Information om Löshundsprov (älg), vildsvinsprov-, ledhundsprov, kombiprov samt älgspårprov
VSÄK inbjuder till 2021/2022 års jaktprovsäsong.
 OBS! Jaktprovsanmälan för södra området är stängt
 
Provledare Södra området.
Osborn Stockelberg Kungsbacka.
Tel. 0300-158 78. 0706-41 58 78.
e-post: stockelberg@outlook.com
 
Provledare Västra området.
Bengt Svensson Trollhättan.
Tel. 0520-726 85. 070-517 26 85.
e-post: bengt.s.troll@telia.com
 
Provledare Östra området.
Egon Bohman Ulricehamn
Tel. 0321- 40095. 070-5540096.
e-post: evy.boman@telia.com
 
Provledare. Vildsvinsprov, Kombiprov.
Torkel Norling Billdal
Tel. 0730-680101
e-post: torkelnor@gmail.com
 
Provledare: Viltspårprov.
Helena Lyckoskog
Klevhult 5, 44194 Alingsås
helena.lyckoskog@jaktkunskap.se
Tfn: 072-300 26 00

Anmälning, anmälningsavgift & domararvode för viltspårprov: 
Anmälan av prov görs direkt till Helena Lyckoskog. Avgiften är 400 kr som betalas på plats.
 
Anmälningsavgift för lös-, led-, vildsvinsprov och spårprov 350 kr.
Kombiprov 500 kr.

Domarersättning 600 kr gäller alla prov, reseersättning till domare 18,50 kr/mil.  VSÄK inbjuder till 2021/2022 års jaktprovsäsong.

Anmälan görs på VSÄK:s hemsida under Jaktprov/Anmälan 
                                                                      
Löshundsprov, ledhundsprov och kombiprov får genomföras från 21/8 till 31/1.                                 
Anmälan får göras till max två (2) prov. När de två (2) anmälda löshundsproven och kombiproven är genomförda kan du efter kontakt med provledare i berört provområde eventuellt anmäla ytterligare till ett (1) st. prov.
                                          
För hundar över 36 månader som skall gå löshundsprov och kombiprov avslutas anmälningstiden 30 november och provsäsongen avslutas 31/12–2021.
 
Hundar under 36 månader får anmäla fram till den 20 dec, därefter skall hundägare kontakta provledare före anmälan av löshundsprov och kombiprov.
Tillgång av domare avgör om det är möjligt och det är provledare i respektive provområde som avgör om ytterligare prov kan anmälas.
Provsäsongen avslutas 31/1–2022
 
Championhundar får endast anmäla till ett prov och ska vara genomfört senast 30 nov. Gäller samtliga provformer.
 
Anmäls fler än 2 prov som är max vid första anmälan anses de övriga anmälda proven som förverkade.
 

Vildsvinprov och Kombiprov.
Anmälan får göras till max två (2) prov, vid anmälan till ytterligare prov efter 30/11–2021 ska du kontakta provledare (Torkel Norling) innan du anmäler. Tillgång av domare avgör om det är möjligt.
Anmälan kan göras fr o m den 21 augusti. (Provsäsong 21 augusti - 31 januari) 
 
Kombiprov hanteras lika som löshundsprov på älg gällande anmälningstider.
 
Spårprov och ledhundsprov kan genomföras från 1/8–2021 till 31/1–2022 och anmäls löpande. Älgspårprov får genomföras om snöförhållandena medger högst 10cm.

Hund som anmäls till prov ska vara redo att starta omgående
Har inte ägaren kontaktat tilldelad domare inom 14 dagar och bestämt provdag med domaren och därefter ska provet vara avklarat inom 20 dagar. Är detta inte uppfyllt är provet förverkat.
 
 
Hundägare som inte är medlem i Västsvenska Älghundklubben skall kontakta provledare i det område han/hon vill gå jaktprovet innan anmälan görs, provledare avgör om det finns möjlighet men max 1 prov. Anmälan senast 30 november.
 
Om hundägare/domare skall gå prov i annat provområde skall detta meddelas till provledare i detta område.

Någon återbetalning av anmälningsavgiften sker inte för prov som ej genomförts.
 
Betalning av Anmälningsavgift på annat sätt än Payson skall kvitto sändas till provledare.
 
Provledningen utser domare åt anmälda hundar!


OBS! Anmälan skall göras från klubbens hemsida.
Läs noga igenom bestämmelser som gäller före du anmäler din hund.
Provbestämmelse som finns på hemsidan gäller och kan ändras på grund av väderleksförhållande mm.

Provledningen